ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

AMIS Công việc: Giải pháp quản trị trực tuyến


  • Nâng cao năng lực quản lý công việc, tăng năng suất và bảo đảm tiến độ
  • Quản lý mọi lúc mọi nơi, nhân viên phối hợp thuận lợi, báo cáo đồng bộ , phát hiện vấn đề tức thời
  • AMIS Công Việc tự hào mang tới hiệu quả vượt trội cho hơn 170.000 khách hàng tổ chức đang sử dụng

170.000

Trải nghiệm 15 ngày miễn phí 
Khám phá sức mạnh đột phá của AMIS Công việc 
15 ngày
Đa chiều - Thông minh - Chính xác