BỘ TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  

Hiệu suất tối ưu - Tăng trưởng đột phá

Mẫu theo dõi, quản lý tăng - giảm TSCĐ

Biên bản giao nhận, thanh lý, báo hủy, đánh giá lại,...

Kế toán Tài sản cố định

Bảng tính & Phân bổ khấu hao mẫu 06 TT200

Biên bản kiểm kê mẫu 05 TT200

Quy trình chung quản lý TSCĐ

Có. Tôi muốn được tư vấn
Tôi chưa có nhu cầu

Bộ tài liệu giúp gì cho Kế toán  

Nhận toàn bộ tài liệu
Nắm được các quy định về ghi nhận, phân loại, đánh giá, khấu hao, thanh lý và báo cáo về tài sản cố định
 Nâng cao kiến thức và kỹ năng kế toán, giải quyết các vấn đề kế toán, cập nhật các thay đổi của pháp luật kế toán liên quan đến tài sản cố định
Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản cố định, như mua sắm, nhập vốn góp, nhận tài trợ, biếu tặng, xuất kho, điều chỉnh, đánh giá lại, chuyển nhượng, thanh lý, v.v
 Sử dụng được các file quy trình, mẫu theo dõi, quản lý, biên bản để lập và kiểm tra các chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ, phân bổ, khấu hao, kết chuyển, lập báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định
Tải về máy 

CÓ GÌ TRONG BỘ TÀI LIỆU?

Chính sách bảo mật

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

250.000+ Khách hàng tổ chức đang sử dụng
Giải thưởng Sao Khuê 5⭐
Tầng 9, tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Thỏa thuận sử dụng